2.1.5.      sporta federāciju pienākumu sporta federācijas tīmekļa vietnē publicēt:

2.1.5.1.  sporta federācijas statūtus;

2.1.5.2.      kārtību (un iesniedzamos dokumentus), kādā sporta federācijā var tikt uzņemti jauni biedri; (uzņemšanas kārtība aprakstīta statūtos, veidlapa pieejama šeit)

2.1.5.3.      sporta federācijas izpildinstitūcijas sastāvu, ievēlēšanas datumu un pilnvaru termiņu;

2.1.5.4.      oficiāli reģistrēto sporta federācijas biedru sarakstu;

2.1.5.5.      sporta federāciju izpildinstitūcijas sēdēs pieņemtos lēmumus sporta jomā. Informāciju par sporta federācijas biedru sapulcēm, kā arī to protokolus;

2.1.5.6.      sporta federācijas gada pārskatus par 2018., 2019. un 2020. gadu;

2.1.5.7.       sporta federācijas valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2020. gadā;

2.1.5.8.       sporta federācijas 2021. gada budžetu;

2.1.5.9.       pārskatāmu informāciju par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (ievērojot Ministrijas noteikto informācijas formu un apjomu), nodrošinot tās aktualizāciju ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos (līdz 15. martam; 15.  jūnijam; 15. septembrim un 15. decembrim);

2.1.5.10.     sporta sacensību pamatnoteikumus latviešu valodā;

2.1.5.11.     starptautisko sporta sacensību noteikumus;

2.1.5.12.     sporta sacensību kalendāru;

2.1.5.13.     Latvijas čempionātu sacensību, kā arī visu sporta federācijas organizēto sacensību rezultātus;

2.1.5.14.     aktuālo informāciju par Latvijas izlašu sastāvu;

2.1.5.15.     informāciju par antidopinga jautājumiem (tai skaitā antidopinga izglītību);

2.1.5.16.     informāciju par iespējām nodarboties ar sporta federācijas pārstāvētajiem sporta veidiem;

2.1.5.17.     sporta federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt sporta federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām; (skatīt rokasgrāmatā)