27.03.2021 biedru sapulces protokols.
Lejuplādēt


2015. – 2019. gada valdes sastāva protokols, paveiktie darbi un atskaites:

 • 2016. gada 02. maijā – LIF kopsapulce. Piedalījās: R. Rūtentāls, Ģ. Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S. Plotņikovs.
  • Atbildes sagatavošana uz saņemtajiem jautājumiem par 19.03.2016 instruktoru sapulcē apspriestajiem ierosinājumiem.
  • Tiek izskatīts LIA iesniegums par biedru statūtu piešķiršanu.
 • 2016. gada 30. martā – LIF кopsapulce. Piedalījās: R. Rūtentāls, Ģ. Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S. Plotņikovs.
  • LIF statūtu maiņa.
  • LIF Instruktoru sapulces secinājumi:
   • Lai iegūtu Coach reitingu – nepieciešams nolikt eksāmenu pie AFF instruktora.
   • LIA sagatavos informāciju par Treneru apmācību. Šajos nolūkos LIF iztulkos USPA – Coach sadaļu.
   • Izstrādājam kategorijas B,C,D piešķiršanas eksāmenus.
   • LIF sagatavos vēstuli – rekomendāciju – DISK klubam par “selfy stick” kameras stiprinājumiem.
   • LIF paceļ minimālo lēcienu skaitu, lai lietotu kameru no 50 uz 100 lēcieniem.
   • Lai saglabātu AFF reitingu, būs tomēr nepieciešami 15 AFF programmas lēcieni nevis 10.
   • Wingsuit – Instruktori Kaspars Sproģis un Ingus Augstkalns ir iepazīstināti ar jaunajiem pienākumiem.
 • 2016. gada 28.marts – Līdzdalība LAK biedru kopsapulcē. Sapulces norises vieta – Spilvē, aerokluba “Delta” telpās. LIF pilnvarotā persona R.Rūtentāls. Svarīgākās tēmas:
  • 2015. gada sporta aktivitāšu atskaite.
  • LAK juridisko biedru saraksts.
  • Valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji: aktivitātes un ASS.
  • Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to.
 • 2016. gada 19. martā – LIF gada sapulce. Ieradās sekojušas juridiskas personas: Oļegs Ņikitins (Latvian Sydiving School); Nikolajs Čujakovs (RISK); Andrejs Alehnovičs (DISK).
  • LIF ierosina veikt grozījumus LIF statūtos – turpmāk atļaut kļūt par LIF biedriem tikai fiziskam personasm, kas nodrošinās plašāku viedokļu pārstāvēšanu un tādējādi veicinās LIF un izpletņlēkšanas sporta attīstību Latvijā. Sapulcē nolēma: Statūtus atstāt negrozītus.
 • 2016. gada 19. martā – LIF sasauca Instruktoru sapulce, lai apspriest LIR izmaiņas un 2016. gada sezona drošības jautājumus. Apspriesti sekojošie jautājumi un pieņemti lēmumi:
  • 25 lēcienu programmas studentiem līdz A licences iegūšana. LIF valde nolēma. Lai AFF kursu nokārtojušai personai piešķirtu A kategorijas izpletņlēkšanas licenci pēc sekmīgas AFF kursa nokārtošanas, tai nepieciešami 25 lēcieni ar izpletņi, ieskaitot AFF lēcienus. Kā ari zem Trenera vai AFF instruktora uzraudzības veikt vismaz 3 lēcienus lai apgūt “Tracking”, “Floater exit un pieejas pie bāzes”, “Dive exit un pieejas pie bāzes” prasmes, un “A kategorijas piešķiršanas” pārbaudes lēciens. A Licences LIF iesniedz balstoties uz lēcienu grāmatas ierakstītam un veiktiem lēcieniem ar Treneru vai AFF instruktora parakstu. Lai dabūt Trenera reitingu – nepieciešams nolikt teorētisko un praktisko “Trenera” eksāmenu pie AFF instruktora. Eksaminācijas materiālus un uzdevumus sagatavos LIF valde.
  • LIF valde nolēma. B, C, D kategoriju piešķiršanas kandidātam jānokārto teorētiskais eksāmens. LIF izstrādāts eksāmena jautājumus, bet eksāmenu pieņems attiecīgais klubs vai AFF instruktors.
  • Veikt izmaiņas LIR, nosakot, kādai pieredzei jābūt lai lekt ar kameru.LIF valde nolēma. Lai lektu ar kameru, izpletņlēcējam jābūt ne mazāk kā 100 lēcieniem, obligāti jāizmanto altimetru ar skaņas signālu (audible altimeter) un tikai ar attiecīgā kluba, kurš organizē lēcienus vecākā instruktora atļauju. Jebkuram foto un video operatoram ir jāizmanto altimetru ar skaņas signālu (audible altimeter).
  • Par AFF kursa instruktoriem eksaminatoriem iecelt Reini Rūtentālu un Pāvelu Tabunovu.
  • AFF kursa instruktoram iepriekšējā kalendārā gadā jāveic minimalo lēcienus skaitu AFF kursa ietvaros, gadījuma ja tie neesot veikti tam nepieciešama AFF kursa instruktora pār sertifikācija.LIF valde nolēma. Iekļaut LIR nosacījumu, ka gadījumā, ja AFF kursa instruktors iepriekšējā kalendārā gadā nav veicis vismaz 15 lēcienus AFF kursa ietvaros, tam nepieciešama AFF kursa instruktora pārsertifikācija.
  • Sapulcē nolēma: Iekļaut LIR prasību rezerves izpletni pārlocīt tādā termiņā, kā to noteicis rezerves izpletņa ražotājs.
  • Par wingsuit instruktoru var kļūt izpletņlēcējs, kuram ir vismaz 100 lēcieni ar wingsuit un attiecīgā kluba instruktora atļauja. Ingus Augstkalna un Kaspara Sproģa apstiprināšana par wingsuit instruktoriem.
 • 2016. gada 17. martā – LIF кopsapulce. Piedalījās: R. Rūtentāls, S. Plotņikovs, K. Sproģis.
  • LIF Instruktoru sapulces rīkošana 19.03.2016: sapulces plāna un prezentācijas sastādīšana un apspriešana, pirms sapulces informācijas sagatavošana.
  • LIF statūtu apspriešana.
  • NBS (Nacionālie bruņotie spēki) dalība un atbalsts 2016. gada Latvijas Izpletņlēkšanas Čempionātā. Iespējamās sadarbības apspriešana.
  • Atbilde uz Valsts Policijas Daugavpils Iecirkņa vēstuli par 09.05.2015 DISK kluba negadījumu.
  • Latvijas Aeroklubs 2016.  gada kārtējā biedru kopsapulces delegāta ievēlēšana un jautājumu sagatavošana.
 • 2015. gada 07. oktobris – LIF кopsapulce. Piedalījās: R. Rūtentāls, Ģ. Laudaks, S. Plotņikovs.
  • LIF Instruktoru sapulces rīkošana 07-08.11.2015: sapulces plāna sastādīšana, pirms sapulces informācijas sniegšana. Sazināšanās ar dalībniekiem. Info vēstules sagatavošana.
  • Kopējā LIF loma un atbildība. LIF galvenie uzdevumi 2016. gadam.
  • LIF statūtu maiņa.
  • Licences piešķiršanas kartība Latvijas instruktoriem. (Latvijas instruktoriem jabut Latvijas licencēm).
 • 2015. gada 24. septembris – LIF кopsapulce. Piedalījās: R. Rūtentāls, Ģ. Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S. Plotņikovs.
  • LIF Izpletņlēkšanas lēcienu uzskaites grāmatiņas izstrāde.
  • Lietuvas komandas atbalsts ar LAK un LIF palīdzību.
  • “A” kategorijas piešķiršanas – 25 lēcienu programma.
 • 2015. gada 02. septembris – LIF кopsapulce.Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • DISK un LAK – LIF LČ 2015 dokumentu sagatavošana.
  • LIF LČ 2015 – operatīvo jautājumu izskatīšana un risināšana.
 • 2015. gada 28. augusts.  – R.Rūtentāla tikšanās ar Anatoliju Šamarinu par Latvija Izpletņlēkšana Čempionāta 2015 organizēšanu un sacensību tiesāšanu.
 • 2015. gada 26. augusts. – LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • Līguma sagatavošana starp LAK un DISK par An-2 lidmašinas iri.
  • LIF LČ 2015 Degvielas izlietojuma akta sagatavošana.
  • Medaļu pasūtīšana.
  • T-kreklu dizaina izstrāde.
 • 2015. gada 19. augusts.  – LIF кopsapulce.Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • 2015. gada Latvijas čempionāta nolikumu publicešana.
 • 2015. gada 23. jūlijs. – R.Rūtentāla tikšanās ar Anatoliju Šamarinu par Latvijas Izpletņlēkšanas Čempionāta 2015 organizēšanu un sacensību tiesāšanu.
 • 2015. gada 8. julijā – LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • Latvijas 2015.gada čempionāta darba plāna un informācijas sagatavošana.
 • 2015. gada 5. junijā – LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • LIF atbilde par izpletņlēkšanas nelaimes gadījumu Daugavpilī, kas ir sagatavota pēc Civilās aviācijas aģentūras oficiālā pieprasījuma.
  • Cenas pro lidotājiem Siguldas Aerodium tunelī apspriešana.
  • Demo lēcienu atļaušana izpletņlēcējiem ar “B” kategorijas licenci.
 • 2015. gada 29. maijā – LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.  
  • “GoPro” un citu kameru izmantošanas noteikumu apspriešana.
 • 2015. gada 13. maijā– LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • Elektroniskas LIF dokumentu datu bāzes izveide.
  • Daugavpils izpletņlēkšanas negadījuma informācijas apkopošana.
  • Ziņojuma par nelaimes gadījumu sagatavošana.
  • Izpletņlēcēju publiskās Datu Bāzes izveide un ar to saistīto jautājumu apspriešana.
  • Latvijas Izpletņlēkšanas apdrošināšanas pedāvājums.
  • Latvijas lidlauku pārskats.
  • Plānot tikšanos ar Jelgavas Domi par Jelgavas lidlauka atjaunošanas iespējām.
  • DISK klubā izstrādātā teorētiskā AFF studentu testa izskatīšana.

 

 • 2015. gada 28. aprīlis – Izstrādāta Licenču atjaunošanas online anketa.
 • 2015. gada 24. aprīlis – Saņemts CAA lēmums par Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas apstiprināšanu un esošo LIF biedru rokasgrāmatu anulēšanu. Kopš šī brīža visiem Latvijas Izpletņlēkšanas klubiem ir jāievēro un jāvadās pēc LIF izstrādātās vienotās Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas.
 • 2015. gada 22. aprīlī– LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • LIF  biedru statuss.
  • LIF bankas maiņa.
  • AFF apmācības Daugavpilī.
  • Starptautisko lidlauku drošības noteikumu paraugi un Juridisko dokumentu izstrāde.
 • 2015. gada 17. aprīlī– LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs.
  • “Lifetime memberships” projekta apspriešana.
  •  LIF konta pārskats par iepriekšējiem gadiem.
  • An-2, Cessna 182, Cessna 206, Mi-8 pašizmaksas aprēķins.
  • CAA iesnieguma aizpildīšana (un rokasgrāmatas korekcijas).
  • Licenču drukāšana, licenču pavadvēstule un aploksnes.
  • Licences iegāde uz 2 vai vairāk gadiem.
  • Rokasgrāmatas jautājumi un iebildumi.
 • 2015. gada 08. aprīlī – LIF кopsapulce. Piedalījās: R.Rūtentāls, Ģ.Laudaks, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs. Izskatītie jautājumi:
  • Licenсes pavadvēstules uzmetums.
  • Tikšanās ar CAA ekspertiem, jautājumu apkopošana, ar to saistīto uzdevumu plānošana un izpilde.
  • Jaunās licences parauga izstrāde.
  • Jaunās licences FAI komentāru apspriešana.
  • Starptautiska prakse attiecībā uz izpletņlēcēju apdrošināšanu.
 • 2015. gada 2. aprīlī – Tikšanās ar licenzētiem Latvijas AFF instruktoriem Pāvelu Tabunovu un Genādiju Urbanu. Piedalījās: R.Rūtentāls, A. Krūmiņš, K. Sproģis, S.Plotņikovs. Tikšanās tēmas:
  • Viedokļi par AFF attiecībā uz jaunizveidoto rokasgrāmatu un nākomo sezonu.
  • Medicīnas izziņas (instruktoriem/sportistiem)
 • 2015. gada 31. marts – Tikšanās ar CAA par Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas (LIR) tālāku virzību un Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas sadarbību ar CAA. Tikšanās piedalās LIF pārstāvji Kaspars Sproģis un Ģirts Ļaudaks un CAA Gaisa kuģu ekspluatācijas daļas pārstāvji – Edgars Gindra, Gunārs Alksnis un Pāvils Balčis. Nolemts:
  • Veikt nepieciešamās un klātienē fiksētās izmaiņas LIR.
  • Sākt darbu pie CAA LIF deleģētā uzraudzības līguma izstrādes.
 • 2015. gada 29.marts – Līdzdalība LAK biedru kopsapulcē. Sapulces norises vieta – Spilvē, aerokluba “Delta” telpās. LIF pilnvarotā persona Ģirts Laudaks. Svarīgākās tēmas:
  • 2016. gada sporta aktivitāšu atskaite.
  • LAK juridisko biedru saraksts.
  • Valsts budžeta līdzekļu sadales kritēriji: aktivitātes un ASS.
  • Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm par to.
 • 2015. gada 25. marts – Valdes kopsapulce. Darbs pie licenču dizaina un informācijas izmaiņām. Citi jautājumi.
 • 2015. gada 20. marts – pabeigta Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas (LIR) pirmā versija
 • 2015. gada 18. marts – Valdes kopsapulce.
  • Darbs pie centralizētās Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas (LIR)
  • Jaunās licences dizaina izmaiņas
  • Ar jauno mājas lapu saistītie jautājumi
 • 2015. gada 17. marts – Pabeigta un publiskota jaunā LIF mājas lapa www.lif.lv
 • 2015. gada 11. marts – Valdes kopsapulce.
  • Darbs pie centralizētās Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatas (LIR)
 • 2015. gada 5. marts – Sākam centralizētās izpletņlēcēju licenču datubāzes izstrādi.
 • 2015. gada 5. marts – Izstrādāts jauns LIF logotips.
 • 2015. gada 4. marts – Valdes kopsapulce. Apskatītie jautājumi: Federācijas nosaukums; Izpletņlēkšanas licenču datubāze un citi ar licencēm saistīti jautājumi; Jaunās mājas lapas izstrāde; Citi jautājumi.
  Lēmumi:

  • Mainīt federācijas nosaukumu no “Latvijas Izpletņu Lēkšanas Sporta Federācija” uz “Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija”. Saīsinājums LILSF uz LIF.
  • Izsniegt izpletņlēkšanas licences, kas derīgas kalendārā gada ietvaros no 1. janvāra līdz 31. decembrim neatkarīgi no izsniegšanas brīža.
  • Automatizēt un vienkāršot licenču izsniegšanu, atjaunošanu un apmaksu izmantojot LIF mājas lapu un jauno centralizēto licenču datubāzi.
  • Izstrādāt jaunu LIF logotipu.
 • 2015. gada 2. marts – Tikšanās ar iepriekšējās LIF valdes locekļiem Anatoliju Šamarinu un Marinu Cigrati. LIF lietu nodošana jaunajai valdei. Licenšu, reģistru, grāmatvedības, lietvedības nodošana.
 • 2015. gada 25. Februāris – Sākam darbu pie jaunās LIF mājas lapas izveides.
 • 2015. gada 23. Februāris – Tikšanās ar LGS un NBS pārstāvjiem par Lielvārdes gaisa telpas izmantošanu; Sadarbība starp militārajiem spēkiem un civilo izpletņlēkšanu.
 • 2015. gada  23. Februāris – Tikšanās ar CAA direktoru Māri Gorodcovu un Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļas vadītāju Ēriku Neimani. Iepazīšanās ar LIF jauno valdes sastāvu, diskusija un viedokļu apmaiņa par vienotajiem LIF izpletņlēkšanas noteikumiem un MK noteikumu izmaiņām un citi jautājumi.
 • 2015. gada 21. Februāris – Jaunās valdes vēlēšanas. Sākam darbu jaunā valdes sastāvā.

Leave a Comment