Uzklausot instruktoru sapulces viedokļus un ierosinājumus no 19.03.2016., par papildinājumiem Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatā, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu izpletņlēkšanas drošību Latvijā, LIF valde, izvērtējot starptautisko praksi un spēkā esošos LIR noteikumus pieņēma lēmumu, apstiprināt un ieviest 15 uzlabojumus ar mērķi paaugstināt izpletņlēkšanas drošību, kā arī identificēja 2 priekšlikumus, kas atpaliek no starptautiskās prakses līmeņa un apdraud izpletņlēkšanas drošību.

Sekojoši punkti ir atstājami negrozīti ar argumentāciju:

1. LIF valde pieņēma lēmumu atstāt negrozītu LIR punktu par nepieciešamo pieredzi AFF instruktora reitinga saglabāšanai.

Sakarā ar nepietiekošu argumentāciju samazināt drošības līmeni, LIF saglabā instuktora reitinga uzturēšanu ar minimums 15 AFF lēcieniem gadā. AFF reitingu zaudējušam instruktoram ir nepieciešams atjaunot AFF reitingu pie eksaminētāja.

2. LIF valde, izskatot starptautisko praksi un LIR spēkā esošos noteikumus par izpletņlēcēja nepieciešamo pieredzi foto/video kameru lietošanai izpletņlēcienu laikā, tika pieņemts lēmums samazināt nepieciešamo izpletņlēcēja pieredzi no 200 uz 100 lēcieniem.

Pilns sapulces kopsavilkums:

Leave a Comment