Pasākuma mērķis

Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
Sporta meistarības paaugstināšana;
Spēcīgāko sportistu noskaidrošana grupas akrobātikā.

Sacensību rīkotāji

 • Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)
 • klubs D.I.S.K.

Atbalstītāji

 • Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)
 • AERODIUM Sigulda
 • LAK (Latvijas Aeroklubs)

Datums

2015.gada 05. – 06. septembrī

Norises vieta

Lidlauks „Grīva”, Daugavpils

Nodrošinājums

Sacensību rīkotāji nodrošina:

 • sacensību vietas sagatavošanu;
 • lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
 • tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai;

Prasības sportistu ekipējumam:

 • „spārnu” tipa izpletņu sistēma;
 • ar drošības ierīci aprīkots rezerves izpletnis;
 • augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators;
 • cieta ķivere.

Tehnika

Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2,
Lidmašīnas ātrums 140-150 km/st,
Lēcienu augstums 2500 m.

Dalība

Sacensībās var piedalīties sportisti, kuriem ir atjaunota, uz sacensību laiku derīga Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas izsniegta licence ar „B” vai augstāku kategoriju un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā.

Dalībniekiem ir jāiesniedz mandātu komisijai: noteikta parauga (zemāk) pieteikumu, kas ietvert izpletņlēcēja licences numuru, un reģistrējoties sacensībās uzrāda derīgu izpletņu sistēmas pasi.

Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izpletņlēkšanas laikā un par sniegto informāciju par savu sagatavošanas līmeni un izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.

Sacensību programma

1. Grupas akrobātikas lēcieni komandām divniekiem no 2500 metru augstuma.

 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
  Minimālo tūru skaits: 2.
 • Komanda sastāv no 2 sportistiem un video operatora.
 • Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek izvēlēts no video operatoru skaita, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes palīdzību.
 • Izlozi veic tiesnešu kolēģija.
 • Sacensības notiks divās kategorijās:
  1. Iesācēji – dalībnieki ar pieredzi līdz 200 lēcieniem.
  2. Open klase – visiem dalībniekiem bez ierobežojuma.

2. Piezemēšanas precizitāte (individuāli, pēc izvēles tiem, kas piedalās grupas akrobātikas sacensībās. Atsevišķa dalība tikai uz piezemēšanās precizitāti nav paredzēta)

 • Pieteiktie sacensību dalībnieki tiek sadalīti divās grupās: iesācēji un Open klase, atkarībā no pieredzes un kupolu noslodzes (wingload)
 • Sacensībās nedrīkst izmantot speciālus precizitātes izpletņus.

Izloze

Figūru kompleksu katra tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē.

Sacensību lēcienu izpildes noteikumi

 • Sacensību programmā ietilpst 5 lēcieni, minimums – 2.
 • Lēcieni tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 2500 metru augstumā. Darba laiks – 25 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
 • Komandu skaits katrā piegājienā tiek atrunātas pirms lēcienu sākuma.
 • Komandām jāpabeidz figūru kompleksa izpildi augstumā ne zemāk par 1100 metriem.
 • Ja kāds no sacensību dalībniekiem atvērs izpletni zemāk par 800 metriem, tad komanda saņem minimālo vērtējumu par veikto lēcienu – 0 punktu.
 • Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazāk kā 45 minūtes no piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā.

Atdalīšanās no lidaparāta:

 • Pirms komandas atdalīšanas no lidaparāta, gaisa operators atrodas ārpus lidaparāta, ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos un no tā brīža sākas darba laika atskaite.
 • Ja gadījumā nav nofilmēts pirmā komandas atdalīšanas brīdis, tad darba laika atskaite sakas no gaisa operatora atdalīšanas brīža.

Tiesāšanas noteikumi

Komandu sniegums tiek vērtēts, trīs tiesnešiem noskatoties video ierakstu.
Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās trīs reizes. Pirmajā reizē skatoties video ierakstu normālajā ātrumā, tiek noskaidrots izpildīto figūru skaits darba laikā (25 sek).
Otrā un trešā skatījumā samazinātā ātruma tiek vērtēta izpildīto figūru pareizība.

Par katru pareizi izpildītu figūru komanda saņem vienu punktu un nulle punktu par nepareizi izpildītu figūru. Ja komanda ir palaidusi garām kādu figūru, tad tā saņem sodu – mīnus divi punkti. Minimālais punktu skaits vienā tūrē – nulle punktu.
Sacensībās uzvar komanda, kurai ir lielākā punktu summa visu izpildīto tūru rezultātā.

Gadījumā, kad vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnība sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu pēdējā tūrē.

Protesti

Rakstiskos protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim.
Protestā jānorāda sacensību noteikumu punktu, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika pārkāpts.
Protestam jāpievie’o naudas summu EUR 50 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi protestu pa pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.
Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sakumam.

Uzvaretāju apbalvošana

Komanda, kas ir izcīnījusi 1. vietu tiek apbalvota ar kausiem, medaļām, diplomiem un balvu no “AERODIUM Sigulda”
Par 2. un 3. vietu komandas tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem.

Pieteikumi

 • Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2015.gada 04.Septembrim  uz e-pastu: valde@nulllif.lv.
 • Piesakoties sacensībām līdz 25.Augustam, dalības maksa nav jāmaksā.
 • Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 2015.gada 05. septembra plkst. 8:00.
 • Pieteikuma paraugu skatīt zemāk

Dalības maksa

Dalības maksa – bezmaksas, piesakoties līdz 25. Augustam
Dalības maksa – 15 EUR no dalībnieka pēc 25. Augusta (par vienu vai abām disciplīnām)
Lēciena cena katram dalībniekam no 2500 metru augstuma: – EUR 10. (Piezemēšanās precizitāte tiek vērtēta tajos pašos lēcienos, kur grupas akrobātikas lēcieni)

Izpletņu īre

Klubā DISK pieejamas 3 – 4 sistēmas īrei (Dolphin, Sabre, Arbalet). 7 EUR par lēcienu + 5 EUR par locīšanu, ja nepieciešams.

Ēdināšana un izmitināšana

Sacensību rīkotāji nodrošina sacensību dalībnieku izmitināšanu lidlaukā – (bezmaksas, tikai 12 vietas), kā arī nodrošinās telts vietas (bezmaksas).
Iespējams nakšņot arī kempinga mājiņās pie Sventes ezera (5 eur no cilvēka).
Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu).
Sacensību laikā lidlaukā strādās virtuve, kurā būs pieejami siltie ēdieni (zupa 1 -1,3 EUR; otrais 1,5-2 EUR; tēja, kafija bezmaksas).

Sacensību grafiks

05.09.2015.

08:30 Mandātu komisija
09:30 Izloze
10:00 Sacensību atklāšana
10:30 Lēcienu sākums
19:00 Lēcienu beigas

06.09.2015

10:00 Lēcienu sākums

Laiks dalībnieku apbalvošanai tiek paziņots sacensību gaitā.

Pieteikuma paraugs

1. Komandas nosaukums

2. Dalībnieks Nr 1 (komandas kapteinis)

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis
 • Wingload, ja piedalās sacensībā uz precizitāti
 • T- krekla izmērs

3. Dalībnieks Nr 2

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis
 • Wingload, ja piedalās sacensībā uz precizitāti
 • T- krekla izmērs

4. Dalībnieks Nr 3 (operators)

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis
 • Wingload, ja piedalās sacensībā uz precizitāti
 • T- krekla izmērs

5. Nakšņošana

 • Cilvēku skaits
 • Nakšņošanas vieta:
  • Kempingā
  • Lidlaukā
  • Teltī
  • Citur _________

6. Ēšana lidlaukā

 • Cilvēku skaits

Pielikumi

Leave a Comment