Cienītie izpletņlēcēji un klubu pārstāvji,

Vēlamies visus sveikt ar 2015. gada sezonas sākumu, kā arī nākt klajā ar lieliskiem jaunumiem.
Pateicoties Civilās Aviācijas Aģentūras operatīvajai darbībai, līdz ar sezonas sākumu, mums ir izdevies saskaņot vienotu Latvijas Izpletņlēkšanas Rokasgrāmatu (LIR).

Šī jaunā rokasgrāmata ir aizsākums izpletņlēkšanas plašākai attīstībai Latvijā. Vēlamies noteikt vienotus standartus organizējot un veicot izpletņlēkšanu, ar mērķi, padarīt izpletņlēkšanu par drošu un patīkamu aktivitāti. Kā arī noteikt pamatprasības, instruktoru un izpletņlēcēju apmācībām.

Līdz ar jauno saskaņojumu, izpletņlēcēji vairs nav ierobežoti klubu līmenī, bet var nodarboties ar šo sporta veidu visā Latvijas teritorijā pēc vienotiem noteikumiem, kas nozīmē, ka instruktori, ar atbilstošu LIF vai starptautiski atzītu licenci var veikt apmācību neatkarīgi no izpletņlēķsanas kluba, vietas vai lidaparāta.

Lūdzam visiem iepazīties ar jauno rokasgrāmātu un vēlam visiem drošu, lēcieniem bagātu 2015. gada sezonu!

Citi jaunumi

Ir ieviestas sekojošas būtiskas izmaiņas:

Jaunās licences paraugs

  • Lai atbilstu FAI starptautiskajiem standartiem A kategorijas licences saņemšanai ir nepieciešams veikt vismaz 25 lēcienus (sīkāk par A kategoriju LIR);
  • Licences derīguma termiņš turpmāk būs kalendārais gads, kas atvieglos uzskaiti un termiņu ievērošanu;
  • Jaunajā licencē tiek uzrādīts arī vienlaic’igi instruktora reitings (ja tāds ir piemērojams);
  • Licences gada maksa sākot ar 2015. gada 24. aprīli tiek noteikta 20 EUR apmērā;
  • Turpmāk licences varēs saņemt pa pastu uz jūsu norādīto adresi:

Komunikācijai ar LIF jāizmanto www.lif.lv un valde@nulllif.lv vai steidzamu jautājumu gadījumā kāds no Par LIF sadaļā minētajiem tālruņiem.

Ar cieņu,
Latvijas Izpletņlēcēju Federācijas valde:
Reinis Rūtentāls
Sergejs Plotņikovs
Aleksejs Krūmiņš
Kaspars Sproģis
Ģirts Ļaudaks

e-pasts: valde@nulllif.lv
Ojāra Vācieša iela 14 – 4, Rīga, LV1004, Latvija

caa_par_groz_rokasgramatas

Leave a Comment