Labdien! Izsludinam Latvijas izpletņlēkšanas čempionātu!

Pieteikuma forma

PASĀKUMA MĒRĶIS:

 • Noteikt valsts uzvarētāju individuāli un komandas ieskaitēs.
 • Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
 • Sporta meistarības paaugstināšana un dalīšanās pieredzē;
 • Uzlabot tiesāšanas metodes un praksi, kā arī uzlabot tiesnešu kvalifikāciju

SACENSĪBU RĪKOTĀJI:

 • Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)

DATUMS:

2021. gada 27. – 29. augusts.

NORISES VIETA:

Starptautiskā lidosta „Liepāja”,  Liepāja, Latvija

VADĪTĀJI:

 • Sacensību direktors: Edgars Veigurs
 • Galvenais tiesnesis: Anatolijs Šamarins

Nodrošinājums

Sacensību rīkotāji nodrošina:

 • sacensību vietas sagatavošanu;
 • lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
 • tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai;

Prasības sportistu ekipējumam:

 • „spārnu” tipa izpletņu sistēma;
 • ar drošības ierīci (AAD) aprīkots rezerves izpletnis;
 • augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators;
 • cieta ķivere.

Tehnika

Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas Cessna Caravan,
Lēcienu augstums 1500 – 4000 m.

Dalība

Sacensībās var piedalīties sportisti, kuriem ir atjaunota, uz sacensību laiku derīga Izpletņlēkšanas  licence ar „A” vai augstāku kategoriju un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā.

Dalībnieki, reģistrējoties sacensībās, uzrāda derīgu izpletņa  sistēmas pasi.

Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izpletņlēkšanas laikā un par sniegto informāciju par savu sagatavošanas līmeni un izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.

Sacensību programma:

 

 1. Grupas akrobātika 2way RW komandām no 4000 metru augstuma.
 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
  Minimālo tūru skaits: 3.
 • Komanda sastāv no 3 cilvēkiem (2 sportisti un video operators ).
 • Ja komandas sastavā ir tikai A un B kategorijas sportisti, tad komanda startē kategorijā ,,Juniori,,
 • Ja komandas sastavā ir kaut viens dalibnieks ar C kategoriju (neskaitot operatoru) tad komanda startē kategorijā ,,Pro,,
 • Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek izvēlēts no video operatoru skaita, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes palīdzību. Komanda apmaksā lēcienu operatoram.
 • Izlozi veic tiesnešu kolēģija.
 1. Piezemēšanas precizitāte

individuāli no 1500 metru augstuma, vai no 4000 metru augstuma tiem, kas piedalās grupas akrobātikā.

 • Pieteiktie sacensību dalībnieki tiek sadalīti tris grupās:

1.Dalībnieki ar klasiskiem izpletņiem ( piezemēšanās uz elektronisko mērķi )

2.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem ar izpletņa noslodzi (wingload) līdz 1.3 ( piezemēšanās uz laukumu )

3.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem ar izpletņa noslodzi (wingload) virs 1.3 ( piezemēšanās uz laukumu )

 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visi dalibnieki un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.

Minimālo tūru skaits: 3.

 • Maksimālais vēja ātrums – 8 m/s.

 

Izloze

Figūras  katrai tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē.

Sacensību lēcienu izpildes noteikumi

 • Sacensību programmā figuras veidošanā uz ātrumu ietilpst 5 lēcieni, (minimums – 3.)
 • Lēcieni grupas akrobātikā tiek izpildīti no lidmašīnas Cessna Caravan no 4000 metru augstumā. Darba laiks – 30 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
 • Komandām jāpabeidz figūru veidošanu augstumā ne zemāk par 1200 metriem
 • Ja kāds no sacensību dalībniekiem atvērs izpletni zemāk par 800 metriem, tad komanda saņem maksimālo sodu – 0 punkti.
 • Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazāk kā 45 minūtes no piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā.

Atdalīšanās no lidaparāta:

 • Pirms komandas atdalīšanas no lidaparāta, operators atrodas ārpus lidaparāta, ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos un no tā brīža sākas darba laika atskaite.
 • Komandas dalībnieki atdalās no lidaparāta satvērienā.
 • Lēcieni tikai uz piezemēšanas precizitāti tiek izpildīti no lidmašīnas Cessna Caravan no 1500 metru augstumā. Atdališanās pa vienam ar 3 sekunžu intervalu.

 

Tiesāšanas noteikumi

Grupas akrobātikā komandu sniegums tiek vērtēts, diviem tiesnešiem noskatoties video ierakstu.
Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās divas reizes. Pirmajā reizē skatoties video ierakstu normālajā ātrumā, tiek noskaidrots cik figūras tika izveidotas 30 sekunžu laikā.

Otrā  skatījumā samazinātā ātrumā tiek vērtēta izveidoto figūru pareizība. Figūrai jābut izveidotai tā, lai visi satvērieni ir savās vietās. Nedrīkst vilkt dalībnieku pēc nepareiza satvēriena, lai veidotu pareizo figūru. Komanda saņem 1 punktu par katru izveidoto figūru. Ja figūra izveidota nepareizi, vai vispār nav izveidota, tad komandai tiek pieškirts rezultats 0 punkti par attiecīgo figūru.

Sacensībās uzvar komanda, kurai ir lielākais punktu skaits visu izpildīto tūru rezultātā.

Gadījumā, kad vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnība sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu pēdējā tūrē.

Piezemēšānas precizitātē dalibnieku rezultāts tiek vertēts pēc pirmā pieskāriena virsmai.

Sacensībās ar klasiskiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir mazākā centimetru summa visu izpildīto tūru rezultātā.

Sacensībās ar ātrajiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir maksimālais punktu skaits visu izpildīto tūru rezultātā.

Ar klasiskiem izpletņiem – rezultats tiek piefiksets izmantojot elektronisko merķi ar precizitāti 1 centimetrs.

Pieskāriens merķim no 0-16 cm.

Pieskāriens mērķa gumijas paklājiņam (vizuāli) -tiek skaitits kā rezultāts 17 cm.

Pieskāriens piezemēšanās matracim (vizuāli)  -tiek skaitīts kā rezultāts 18 cm.

Piezemēšānas ārpus matrača (vizuāli)  -tiek skaitīts kā rezultāts 20 cm.

Ar ātrajiem izpletņiem- rezultāts tiek piefiksēts vizuāli, ar precizitāti 1 metrs, izmantojot apzimēto laukumu.

Piezemēšanās laukumā centrā – maksimālais punktu skaits 10 punkti

Piezemēšanās ārpus laukuma -tiek skaitīts kā 0 punkti

Protesti

Rakstiskos protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim.
Protestā jānorāda sacensību noteikumu punktu, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika pārkāpts.
Protestam kāiemaksā naudas summu EUR 50 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi protestu pa pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.
Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sakumam.

Uzvaretāju apbalvošana

Apbalvošana notiek 6 nominācijas :
Divi komandas vertējumi grupas akrobatikā ,,Juniori,, un ,,Pro ,, 1., 2., 3. vieta.
Klasisko izpletņu komandas  (3 cilvēki), 1., 2., 3. vieta.

Un trīs individualie vertejumi:

1.Dalībnieki ar klasiskiem izpletņiem ( piezemēšana uz Elektronisko mērķi ) 1, 2 , 3 vieta

2.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) līdz 1.3 ( piezemēšana uz laukumu ) 1, 2 , 3 vieta

3.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) virs 1.3 ( piezemēšana uz laukumu ) 1, 2 , 3 vieta

 

 

Pieteikumi

 • Pieteikumu sacensībām jāaizpilda līdz 2021.gada 15.Augustam

Dalības maksa

Lēciena cena katram dalībniekam no 4000 metru augstuma – EUR 25.

Lēciena cena no 1500 metru augstuma – EUR 17.

 

Ēdināšana un izmitināšana

Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu).
Sacensību laikā lidlaukā būs iespējams pasūtīt ēdienu ar piegādi.

(Informācija drīzumā tiks papildināta, visiem jautājumiem lūdzu rakstīt uz edgars@nulllif.lv)

 

2way-dive-pool ar blokiem un figūrām. Junioru komandām bloku nebūs.