Sveiki,

 Informējam, ka biedrība “Latvijas Aeroklubs” un Starptautiskā Aeronautikas federācija (FAI – FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE ) ir izsludinājusi un aicina ņemt dalību vizuālās mākslas konkursā par tēmu “DRAUDZĪGĀKA PASAULE AR AVIĀCIJAS SPORTU” (A friendlier world with air sports).

 

KONKURSA TĒMA  – “DRAUDZĪGĀKA PASAULE AR AVIĀCIJAS SPORTU”

KONKURSA MĒRĶIS – rosināt jaunos māksliniekus radoši izpausties vizuālās mākslas darbos, lai vēstītu par  Starptautiskās Aeronautikas federācijas (FAI) visiem aviācijas sporta veidiem.

 

KONKURSA UZDEVUMI:

Attīstīt radošumu jaunajos māksliniekos un ļaut tam materializēties vizuālajos mākslas darbos.

Iesaistīt bērnus un jauniešus aviācijas sporta veidu iepazīšanā, ļaut apzināt to vēsturi Latvijā un pasaulē un esošo  aviācijas sporta veidu šodienas darbību.

Radīt iespējas bērniem, jauniešiem, pedagogiem iegūt jaunus draugus, saredzēt iespējas un realizēt drosmīgas idejas.

 

KONKURSA RĪKOTĀJI:

Starptautiskās Aeronautikas federācija (FAI), mājas lapa – www.fai.org/yac

Latvijas Aeroklubs (LAK), mājaslapa – www.aeroclub.lv/

KONKURSA DALĪBNIEKI:

Konkursā var piedalīties ikviens bērns un jaunietis šādās vecuma grupās:

·         1.grupa – kategorija (dzimšanas datums no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim)

·         2.grupa – kategorija (dzimšanas datums no 2007.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim)

·         3.grupa – kategorija (dzimšanas datums no 2003.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim)

 

IZPILDĪJUMS:

Visi mākslas darbi ir jāveic ar rokām (vai bērniem ar invaliditāti – ar kāju vai muti), izmantojot šādus līdzekļus: akvarelis, akrils, eļļas krāsa, neizdzēšamās pildspalvas, flomasteris, mīkstas lodīšu pildspalvas, neizdzēšama tinte, krītiņš vai jebkurš cits līdzīgs neizdzēšams līdzeklis

 

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANA:

Darbu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 10.marts (pasta zīmogs).

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS ADRESE: 

 LATVIJAS AEROKLUBS biedrība

Krūmu iela 29, LIEPĀJA, LV-3405

 ·        Norādīt uz aploksnes: KONKURSAM “DRAUDZĪGĀKA PASAULE AR AVIĀCIJAS SPORTU”

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Konkursa koordinators: LAK valdes locekle Maija Burdaja, mobilais tālrunis – 26741212 ,  e-pasts: maijabr7@nullinbox.lv

NOLIKUMS