Latvijas izpletņlēkšanas čempionāta nolikums. 
Daugavpils 11.09-13.09.2020

 • Pasākuma mērķis
  Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
  Sporta meistarības paaugstināšana;
  Spēcīgāko komandu noskaidrošana grupas akrobātikā;
  Spēcīgāko sportistu noskaidrošana piezemēšanas precizitātē.
 • Sacensību rīkotāji
  Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)
  Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs „D.I.S.K.”
  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
 • Atbalstītāji
  Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF )
 • Datums
  2020.gada 11. – 13. septembrī ,    (rezerves datumi 18. – 20. Septembrī )
 • Norises vieta
  Lidlauks „Grīva”, Daugavpils
 • Nodrošinājums (Sacensību rīkotāji nodrošina)
  sacensību vietas sagatavošanu;
  lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
  tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai;
 • Prasības sportistu ekipējumam
  „spārnu” tipa izpletņa sistēma;
  ar drošības ierīci (AAD) aprīkota izpletņa sistēma;
  augstuma mērītājs un augstuma signalizators;
  cieta ķivere.
 • Tehnika
  Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2,
  Lidmašīnas ātrums 120-150 km/st,
  Lēcienu augstums 1200 – 3000 m.
 • Dalība
  Sacensībās var piedalīties sportisti, kuriem ir atjaunota, uz sacensību laiku derīga Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas izsniegta licence ar „B” vai augstāku kategoriju un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā. Dalībniekiem ir jāiesniedz mandātu komisijai: noteikta parauga (zemāk) pieteikumu, kas ietver sevī izpletņlēcēja licences numuru kā arī, reģistrējoties sacensībās, ir jāuzrāda derīga izpletņa sistēmas pase. Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izpletņlēkšanas laikā un sniegto informāciju par savu sagatavošanas līmeni un izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.
 • Sacensību programma:
 1. Grupas akrobātikas figuras veidošana uz atrumu komandām no 3000 metru augstuma (speed star).
 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
  Minimālo tūru skaits: 3.
 • Komanda sastāv no 4 cilvēkiem (3 sportisti un video operators ).
 • Ja komandas sastavā ir tikai B un C kategorijas sportisti, tad komanda startē kategorijā “Juniori”
 • Ja komandas sastavā ir kaut viens dalibnieks ar D kategoriju (neskaitot operatoru) tad komanda startē kategorijā “Pro”
 • Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek izvēlēts no video operatoru skaita, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes palīdzību. Komanda apmaksā lēcienu operatoram.
 • Izlozi veic tiesnešu kolēģija.
 1. Piezemēšanas precizitāte individuāli no 1200 metru augstuma, vai no 3000 metru augstuma tiem, kas piedalās grupas akrobātikā.
 • Pieteiktie sacensību dalībnieki tiek sadalīti trīs grupās:

1.Dalībnieki ar klasiskiem izpletņiem ( piezemēšana uz Elektronisko mērķi )

2.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem (ram air) ar kupola noslodzi (wingload) līdz 1.3

( piezemēšanās uz laukumu )

3.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem (ram air)  ar kupola noslodzi (wingload) virs 1.3

( piezemēšanās uz laukumu )

 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visi dalibnieki un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.

Minimālo tūru skaits: 3.

 • Maksimālais vēja ātrums – 8 m/s.
 • Izloze
  Figūras  katrai tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē.
 • Sacensību lēcienu izpildes noteikumi
 • Sacensību programmā figuras veidošanā uz ātrumu ietilpst 5 lēcieni, (minimums – 3.)
 • Lēcieni grupas akrobātikā tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 3000 metru augstumā. Darba laiks – 30 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
 • Komandu skaits katrā piegājienā ne vairāk par divām.
 • Kad figūra ir izveidota un darba laiks atļauj, tad komanda pārkārtojās zvaigznē un atkal figūrā, un tā talak līdz darba laika beigām.
 • Komandām jāpabeidz figūru veidošanu augstumā ne zemāk par 1200
 • Ja kāds no sacensību dalībniekiem atvērs izpletni zemāk par 800 metriem, tad komanda saņem maksimālo sodu – 30
 • Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazāk kā 45 minūtes no piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā.

Atdalīšanās no lidaparāta:

 • Pirms komandas atdalīšanās no lidaparāta, gaisa operators atrodas ārpus lidaparāta, ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos. No atdalīšanās momenta sākas laika atskaite.
 • Komandas dalībnieki atdalās no lidaparāta ar seju pret operatoru, pa vienam, bez satvērie
 • Lēcieni tikai uz piezemēšanās precizitāti tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 1200 metru augstuma, vienā piegajienā ne vairāk ka 5 dalībnieki. Atdališanās pa vienam ar 3 sekunžu intervā
 • Tiesāšanas noteikumi

Grupas akrobātikā komandu sniegums tiek vērtēts trīs tiesnešiem noskatoties video ierakstu.
Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās divas reizes. Pirmajā reizē skatoties video ierakstu normālajā ātrumā, tiek noskaidrots kurā sekundē tika izveidota figūra.
Ja figūra ir izveidota  un komanda ir veikusi papildus pārkārtošanos, tad no figūras izveides laika, tiek atņemtas 2 sekundes par katru pārkārtošanos. Otrajā skatījumā ar samazinātu ātrumu tiek vērtēta izveidotās figūras precizitāte. Figūrai jābūt izveidotai tā, lai visi satvērieni ir savās vietās. Nedrīkst vilkt dalībnieku pēc nepareiza satvēriena, lai veidotu pareizu figūru. Ja figūra izveidota nepareizi, vai vispār nav izveidota, tad komandai tiek piešķirts rezultāts 30 sekundes.
Sacensībās uzvar komanda, kurai ir mazākā sekunžu summa visu izpildīto tūru rezultātā.
Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnībā sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu pēdējā tūrē.

Piezemešānas precizitāte dalībnieku rezultāts tiek vērtēts pēc pirmā pieskāriena virsmai.
Sacensībās ar klasiskiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir mazāka centimetru summa visu izpildīto tūru rezultātā.
Sacensībās ar ātrajiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir maksimālais punktu skaits visu izpildīto tūru rezultātā.
Ar klasiskajiem izpletņiem – rezultāts tiek piefiksēts izmantojot elektronisko mērķi “POISK” ar precizitāti 1 centimetrs.
Pieskāriens mērķim no 0-16 cm.
Pieskariens mērķa gumijas paklājiņam (vizuāli) -tiek skaitīts kā rezultāts 17 cm.
Pieskāriens piezemēšānās matracim (vizuāli)  -tiek skaitīts kā rezultāts 18 cm.
Piezemēšānās ārpus matrača (vizuāli)  -tiek skaitīts kā rezultāts 20 cm.
Ar ātrajiem izpletņiem- rezultāts tiek piefiksēts vizuāli, ar precizitāti 1 metrs, izmantojot apzīmēto laukumu (pielikums Nr.1)
Piezemēšanās laukumā centrā – maksimālais punktu skaits 10 punkti
Piezemēšanās ārpus laukuma -tiek skaitīts kā rezultāts 0 punkti

 • Protesti
  Rakstiskos protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim.
  Protestā jānorāda sacensību noteikumu punkts, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika pārkāpts.
  Protestam jāpievieno naudas summa EUR 50 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi protestu par pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.
  Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sākumam.
 • Uzvaretāju apbalvošana

Notiek 5 nominācijas :
Divi komandas vertējumi grupas akrobatikā ,,Juniori,, un ,,Pro ,, 1, 2 , 3 vieta.
Un trīs individuālie vērtējumi:

1.Dalībnieki ar klasiskajiem izpletņiem ( piezemēšanās uz Elektronisko mērķi ) 1, 2 , 3 vieta

2.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) līdz 1.3 ( piezemēšanās uz laukumu ) 1, 2 , 3 vieta

3.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) virs 1.3 ( piezemēšanās uz laukumu ) 1, 2 , 3 vieta

 

Katra komanda tiek apbalvota ar kausu. Komandas dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Precizitātes uzvarētāji tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem.

 • Pieteikumi
 • Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2020.gada 11.Septembrim  uz e-pastu: valde@nulllif.lv.
 • Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 2020.gada 12. septembra plkst. 8:00.
 • Pieteikuma paraugu skatīt zemāk.
  • Dalības maksa

Dalības maksa  EUR 30. ( ietilpst T krekls, 2 pusdienas un draugu vakaŗinas )
Lēcienu cena katram dalībniekam no 3000 metru augstumā – EUR 17.
Lēcienu cena no 1200 metru augstumā – EUR 12.

 

 • Izpletņu īre

Klubā DISK pieejamas 5 sistēmas Dolphin, 2 sistēmas Arbalet. 8 EUR par lēcienu + 5 EUR par locīšanu, ja nepieciešams.

 • Ēdināšana un izmitināšana

Sacensību rīkotāji nodrošina sacensību dalībnieku izmitināšanu lidlaukā – moduļi ar gultām (12 vietas) un Angārā uz grīdām (20 vietas , bet nepieciešams rolmats un guļammaiss), kā arī telts vietas (skaits nav ierobežots).
Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu).
Sacensību laikā lidlaukā strādās virtuve, kurā būs pieejama mikroviļnu krāsns, tējkanna un ledusskapji.

 • Sacensību grafiks

11.08.2020.

17:00 – 23:00 Dalībnieku ierašanās
18:00– 21:00 Treniņu lēcieni

12.08.2020.

08:00 – 09:00 Mandātu komisija
09:30– 10:00 Sacensību atklāšana
10:30 Lēcienu sākums
19:00 Lēcienu beigas

20:00 Draugu galds

13.09.2020

08:00 Lēcienu sākums

15:00 Lēcienu beigas

Laiks dalībnieku apbalvošanai tiek paziņots sacensību gaitā.

Laukums atrajiem izpletņiem

Figuras akrobatikai