Pasākuma mērķis

Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
Sporta meistarības paaugstināšana;
Spēcīgāko sportistu noskaidrošana grupas akrobātikā un individuāli klasiskajā precizitātē.

Sacensību rīkotāji

 • Klubs D.I.S.K.
 • Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)

Atbalstītāji

 • LAK (Latvijas Aeroklubs)
 • Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)
 • AERODIUM Sigulda

Vadītāji

Sacensību direktors: Raimonds Teikmanis

Galvenais tiesnesis: Irina Turavina

Piezemēšanās uz precizitāti tiesneši: Jevgeņijs Hatkevičs, Marina Cigrate

Grupas akrobātikas tiesneši: Irina Turavina, Natālija Ņikitina

Tracking turnīra vadītāji: Reinis Rūtentāls, Sergejs Plotņikovs

Datums

2017. gada 2. – 3. septembrī (rezerves datumi 09. – 10. septembrī)

Norises vieta

Lidlauks „Grīva”, Daugavpils

Nodrošinājums

Sacensību rīkotāji nodrošina:

 • sacensību vietas sagatavošanu;
 • lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
 • tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai.

Prasības sportistu ekipējumam:

 • „spārnu” tipa izpletņu sistēma;
 • ar drošības ierīci aprīkots rezerves izpletnis;
 • augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators;
 • cietā ķivere.

Tehnika

Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2,

Lidmašīnas ātrums 140-150 km/st,

Lēcienu augstums 1100–2500 m.

Dalība

Sacensībās var piedalīties sportisti, kuriem ir atjaunota, uz sacensību laiku derīga Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas izsniegta licence ar „B” vai augstāku kategoriju un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā.

Sportistiem, kuriem nav derīga Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas izsniegta licence, Dalības maksa sacensībās – EUR 20 no personas.

Dalībniekiem ir jāiesniedz mandātu komisijai: noteikta parauga (zemāk) pieteikumu, kas ietver izpletņlēcēja licences numuru, un reģistrējoties sacensībās uzrāda derīgu izpletņu sistēmas pasi.

Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izpletņlēkšanas laikā un par sniegto informāciju par savu sagatavotības līmeni un izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.

Sacensību programma

Grupas akrobātikas figūras veidošana uz ātrumu komandām – trijniekiem no 2500 metru augstuma.

 • Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
 • Minimālo tūru skaits: 2.
 • Komanda sastāv no 3 sportistiem un video operatora.
 • Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek izvēlēts no video operatoru skaita, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes palīdzību.
 • Izlozi veic tiesnešu kolēģija.
 • Sacensības notiks vienā kategorijā neatkarīgi no pieredzes – Open klase.

Tracking (sekošanas) turnīrs

 • Turnīrs notiek, ja pieteikušies 8 dalībnieki
 • Raundu skaits: 3 (katram dalībniekam). Turnīrs skaitās pabeigts, ja pēc turnīra tabulas tiek noskaidroti vismaz 3 spēcīgākie sportisti.
 • Katrā raundā sacenšas 2 dalībnieki.

Piezemēšanās precizitāte ar klasiskiem izpletniem (individuāli)

 • Pieteiktie sacensību dalībnieki sacenšas vienā grupā.
 • Tūru skaits: 6 (ieskaitot pusfinālu un finālu). Minimālais tūru skaits: 3.
 • Maksimālais vēja ātrums – 8 m/s.
 • Minimālais lēciena augstums – 1000 m.

Izloze

Figūras katrai tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē.

Tracking turnīra dalībnieku sākuma pozīciju tabulā nosaka ar izlozi, ko veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē un dalībnieku klātbūtnē.

Grupas akrobātikas sacensību lēcienu izpildes noteikumi

 • Sacensību programmā figuras veidošanā uz ātrumu ietilpst 5 lēcieni, minimums – 2.
 • Lēcieni tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 2500 metru augstumā. Darba laiks – 25 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
 • Kad figūra ir izveidota un darba laiks atļauj, tad komanda pārkārtojas zvaigznē un atkal figūrā, un tā tālāk līdz darba laika beigām.
 • Komandām jāpabeidz figūru veidošanu augstumā ne zemāk par 1100 metriem.
 • Ja kāds no sacensību dalībniekiem atver izpletni zemāk par 800 metriem, tad komanda saņem maksimālo sodu – 25 sek.
 • Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazāk kā 45 minūtes no piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā.

Atdalīšanās no lidaparāta:

Pirms komandas atdalīšanas no lidaparāta, gaisa operators atrodas ārpus lidaparāta, ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos un no tā brīža sākas darba laika atskaite. Visi 3 komandas dalībnieki atdalās no lidaparāta pa vienam, bez satvērieniem un ar skatu pret operatoru.

Tiesāšanas noteikumi

Komandu sniegums tiek vērtēts, diviem tiesnešiem noskatoties video ierakstu.

Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās divas reizes. Pirmajā reizē skatoties video ierakstu normālā ātrumā, tiek noskaidrots, kurā sekundē tika izveidota figūra.

Ja figūra ir izveidota un komanda ir veikusi papildus pārkārtošanos, tad no laika, kurā tika izveidota 1. figūra, tiks atņemtas 2 sekundas par katru pārkārtošanos (papildus figūru).

Otrā skatījumā samazinātā ātrumā tiek vērtēta izveidoto figūru pareizība.

Sacensībās uzvar komanda, kurai ir mazakā sekunžu summa visu izpildīto tūru rezultātā.

Gadījumā, kad vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnība sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda labāko rezultātu pēdējā tūrē.

Protesti

Rakstiskos protestus iesniedz komandas kapteinis sacensību galvenajam tiesnesim.

Protestā jānorāda sacensību noteikumu punktu, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika pārkāpts.

Protestam jāpievieno naudas summu EUR 50 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi protestu pa pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.

Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sākumam.

Precizitātes sacensību lēcienu izpildes noteikumi

 • Lēcieni uz piezemēšanas precizitāti ar klasiskiem izpletņiem tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 1100 metru augstumā.
 • Vienā piegajienā ne vairāk ka 5 dalībnieki.

Tracking turnīra norises kārtība un noteikumi

Katrā raundā sacenšas 2 dalībnieki, kas atdalās no lidaparāta vienlaicīgi ar vadītāju (rabbit) pēc vadītāja signāla. 2-3 sekundes pēc atdalīšanās vadītājs izlaiž no rokas 2 lentas (1,5 m garas), kas piestiprinātas katra pie savas kājas ar papīra līmlentu. Vadītājs lido tracking pozā uz muguras perpendikulāri no izmešanas kursa. 2 dalībnieki lido tracking pozā uz vēdera un seko vadītājam iepriekš atrunātajā pusē (viens labajā, otrs kreisajā).

 • Tas dalībnieks, kurš pirmais noraus lentu savā pusē un to atdos vadītājam pēc piezemēšanās, būs attiecīgā raunda uzvarētājs.
 • Ja dalībnieks norauto lentu ir pazaudējis, un otrs dalībnieks savu ir norāvis un atdod vadītājam, tad otrais dalībnieks ir raundu uzvarējis.
 • Tas dalībnieks, kurš pirmais norauj nepareizo lentu ir raundu zaudējis.
 • Ja abi dalībnieki nenorauj lentu, tad raundu var atkārtot vienu reizi. Ja arī atkārtojumā neviens nenorauj lentu, tad abi dalībnieki ir raundu zaudējuši.
 • Turnīra dalībnieki ir atbildīgs par drošas lidošanas principu ievērošanu. Par ļoti bīstamu manevru, lielu ātrumu starpību vai sadursmes izraisīšanu raunda vadītājs var dalībnieku diskvalificēt.
 • Lēcieni tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 2500 metru augstumā. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota komandām.
 • Vienā pacēlienā var būt ne vairāk kā 2 tracking grupas.
 • Dalībniekiem jābeidz lentas ķeršana augstumā ne zemāk par 1200 metriem un jāveic izklīšana.
 • Ja kāds no sacensību dalībniekiem atver izpletni zemāk par 800 metriem, tad viņš ir raundu zaudējis.

Uzvarētāju apbalvošana

Komandas, kas ir izcīnījušas 1., 2. un 3. vietu tiek apbalvotas ar kausiem, medaļām un diplomiem.

Tracking turnīra dalībnieki, kas izcīnījuši 1., 2. un 3. vietu tiek apbalvoti ar kausu, medaļu un diplomu.

Piezemēšanās uz precizitāti sacensību dalībnieki, kas izcīnījuši 1., 2. un 3. vietu tiek apbalvoti ar kausu, medaļu un diplomu.

Pieteikumi

 • Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2016.gada 30.Augustam uz e-pastu: valde@nulllif.lv;
 • Tracking turnīrā piedalās pirmie 8 pieteiktie dalībnieki, pēc e-pasta sūtīšanas laika;
 • Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 2016.gada 2. septembra plkst. 8:00.
 • Pieteikuma paraugu skatīt zemāk.

Dalības maksa

 • LIF licencētiem sportistiem dalība bezmaksas, pārējiem EUR 20 no dalībnieka
 • Lēcienu cena katram grupas vai Tracking dalībniekam no 2500 metru augstumā – EUR 15. (LIF sedz pārējos 7 eur)
 • Lēcienu cena precizitātes sacensībās no 1100 metru augstuma – EUR 10. (LIF sedz pārējos 5 eur)

Izpletņu īre

Klubā DISK pieejamas 3 – 4 sistēmas īrei (Dolphin, Sabre, Arbalet). 7 EUR par lēcienu + 5 EUR par locīšanu, ja nepieciešams.

Ēdināšana un izmitināšana

Sacensību rīkotāji nodrošina sacensību dalībnieku izmitināšanu lidlaukā – (bezmaksas, tikai 15 vietas), kā arī nodrošinās telts vietas (bezmaksas).

Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu).

Sacensību laikā lidlaukā strādās virtuve, kurā būs pieejami siltie ēdieni (zupa 1 -1,3 EUR; otrais 1,5-2 EUR; tēja, kafija bezmaksas).

Sacensību grafiks

02.09.2016.

08:30 Mandātu komisija

09:30 Izloze

10:00 Sacensību atklāšana

10:30 Lēcienu sākums

19:00 Lēcienu beigas

03.09.2015

10:00 Lēcienu sākums

Laiks dalībnieku apbalvošanai tiek paziņots sacensību gaitā.

Pieteikuma paraugs

1 Komandas nosaukums

2 Dalībnieks Nr 1 (komandas kapteinis)

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Kopējais lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis

3 Dalībnieks Nr 2

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Kopējais lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis

4 Dalībnieks Nr 3

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Kopējais lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis

5 Dalībnieks Nr 4 (operators)

 • Vārds, uzvārds
 • Licences Nr.
 • Kopējais lēcienu skaits
 • Skaits šajā sezonā
 • Vai ir nepieciešams īres izpletnis

6 Nakšņošana

 • Cilvēku skaits
 • Nakšņošanas vieta:
 • Kempingā
 • Lidlaukā
 • Teltī
 • Citur _________

7 Ēšana lidlaukā

 • Cilvēku skaits

Pielikumi

Grupas akrobātikas figūras

Tracking turnīra tabula

Accuracy event regulation (English) – detalizēti noteikumi precizitātes sacensībām

Piezemēšanās laukumi precizitātes sacensībām